KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında AVRUPAKENT AKSOYLAR ADİ ORTAKLIĞI’nı (“AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ”) oluşturan müşterek veri sorumluları 0105057102900011 mersis numaralı AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. ile 0037002143100012 mersis numaralı AKSOYLAR MERMER SAN. VE TİC. A.Ş. (“ORTAKLAR”) tarafından hazırlanmıştır. Ortaklar, AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’nin veri işleme faaliyetleri kapsamında ortaklık payları nispetinde müştereken sorumludurlar.

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları ve fiziki ortamda satış ofislerimiz, bayi kanalı, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları ve çözüm ortaklarımız, satış ofislerimizi ve internet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunduğumuz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır. Sizlere ait ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı, cep telefonu, sabit telefon, e-mail adresi, firma/meslek bilgisi, yazışma adresi bilgileriniz, ülke, oturduğunuz evinizin mülkiyet durumu, gayrimenkul için ayırdığınız bütçe aralığı, form doldurma ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, görüntülü aramaya ilişkin video kayıtları, telefon görüşmelerine ilişkin telefon kayıtları, imzanız ve tarafımız ile paylaştığınız diğer her türlü kişisel veriler, “Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi”, “hizmetlerimizi sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek”, “ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerini sunmak” , “müşteri ilişkileri süreçlerimizi yönetmek” , “ “talep ve şikayetlerinizi karşılayabilmek” , “şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek” amaçları ile ve yine “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Açık rızanıza dayalı olarak ise verileriniz, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek, hizmetlerimiz esnasında çekilen fotoğraflarınızı kullanmak, pazarlama analizleri yapabilmek, ürünlerimizi talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilmek profilleme yapmak amacı ile işlenebilecektir.

Tüm bu verileriniz tarafınızca uygun görmeniz, açık rızanız ve/veya SMS ile vereceğiniz onayınız ile 0085005551300013 mersis numaralı ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. (“ARTAŞ”), 0105057102900011 mersis numaralı AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (“AVRUPAKENT”) ve AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’ye ait ortak kullanılan, tamamen veya kısmen otomatik bir yöntem olan Microsoft Dynamics merkezi CRM sistemine (“CRM”) aktarılacaktır ve burada kaydedilecektir.

CRM’in bağlı bulunduğu sunucular ise Türkiye’de bulunmaktadır ve ORTAKLAR’ı oluşturan şirketlerden AVRUPAKENT genel merkez binasında yer almaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, grup şirketlerimiz olan Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş., Enlem İnşaat Denizcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Artaş Holding A.Ş., Bemay İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Artaş Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Avrupakent Aksoylar Adi Ortaklığı, Çamlıvadi Adi Ortaklığı, Esentepe Adi Ortaklığı, Forum Trabzon Emlak Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Pantur Turizm ve Tic. A.Ş., olmak üzere, ana hissedarlarımıza, bağlantılı şirketlerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde açık rızanıza dayalı olarak aktarılabilecektir.

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi kapsamında, açık rızanız ve/veya satış temsilcisi tarafından onayınıza müteakip sayılan kişisel verilerinizin CRM’e kaydedilmesi ile birlikte tarafınıza bir SMS bilgilendirmesi iletilecektir. Tarafınıza iletilen SMS bilgilendirmesinin içeriğindeki kodu AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ satış temsilcisine geri iletmeniz halinde iletişim bilgisi verileriniz, CRM’e kaydedilmek suretiyle otomatik yöntemlerle “firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi”, “müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi”, “pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi” ve “reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi” “reklam/kampanya/promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu iletilerin gönderilmesini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler, iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız, reklam ve tanıtım ajanslarımız ile paylaşılması”, “ürünlerimizin ve hizmetlerimizin talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmesi ve profilleme yapılabilmesi” amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Bu iki faktör onayınız sonrasında tarafınıza ARTAŞ, AVRUPAKENT, AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’nin yeni faaliyetleri/projeleri hakkında bilgi göndermek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti olarak SMS gönderilecektir. SMS almak istemiyorsanız gelen kodu AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ mağaza görevlisine iletmeyiniz. CRM’e kayıtlı ve SMS alıyor iseniz, “ARTAS” yazarak 3172’ye SMS göndermeniz halinde SMS gönderim listesinden ayrılabilirsiniz. SMS gönderim listesinden ayrılma talebinizin işlenmesinden itibaren iletişim verileriniz artık bu amaçla işlenmeyecektir ve tarafınıza SMS gönderilmeyecektir. İletişim tercihlerinizi https://vatandas.iys.org.tr/ internet sitesini ziyaret ederek değiştirebilirsiniz.

Tüm bu konular hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’ye iletebilirsiniz.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et