KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında AVRUPAKENT AKSOYLAR ADİ ORTAKLIĞI’nı (“AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ”) oluşturan müşterek veri sorumluları 0105057102900011 mersis numaralı AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. ile 0037002143100012 mersis numaralı AKSOYLAR MERMER SAN. VE TİC. A.Ş. (“ORTAKLAR”) tarafından hazırlanmıştır. Ortaklar, AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’nin veri işleme faaliyetleri kapsamında ortaklık payları nispetinde müştereken sorumludurlar.

Aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileriniz, AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE ÖN ÖDEMELİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TAŞINMAZIN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI ve AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ PROJESİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME VE KONUT TALEP FORMU evraklarının doldurulması sırasında otomatik olmayan yöntemlerle;

  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
  • Reklam, Promosyon ve Kampanyalar Hakkında Bilgi Verilmesi,
  • Pazarlama işlemlerinin Yürütülmesi,

Amaçlarıyla; Kanunun 5. Maddesin 2’nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleme faaliyetinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tapu müdürlükleri, belediyeler ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sadece gerekli hallerde iş ortaklarımıza aktarılacaktır. İşlenecek verileriniz şunlardır.

Kişisel Veri
Kimlik Adı Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TC./Yabancı Kimlik No
İletişim Ev Telefonu, Cep Telefon, E-Mail, İş Telefonu, Adres
Finans Vergi Dairesi/ No, Ödeme Bilgileri, Malvarlığı Bilgileri, Banka Kredi Miktarı
Hukuki İşlem İmza, Sözleşme No, Senet
Müşteri İşlem Müşteri No, Satış Tarihi

Tüm bu verileriniz tarafınızca uygun görmeniz, açık rızanız ve/veya SMS ile vereceğiniz onayınız ile 0085005551300013 mersis numaralı ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. (“ARTAŞ”), 0105057102900011 mersis numaralı AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (“AVRUPAKENT”) ve AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’ye ait ortak kullanılan, tamamen veya kısmen otomatik bir yöntem olan Microsoft Dynamics merkezi CRM sistemine (“CRM”) aktarılacaktır ve burada kaydedilecektir. CRM’in bağlı bulunduğu sunucular Türkiye’de, ortaklardan AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. genel merkez binasında yer almaktadır. Satış temsilcisi tarafından onayınıza müteakip sayılan kişisel verilerinizin CRM’e kaydedilmesi ile birlikte tarafınıza bir SMS bilgilendirmesi iletilecektir. Tarafınıza iletilen SMS bilgilendirmesinin içeriğindeki kodu AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ satış temsilcisine geri iletmeniz halinde iletişim bilgisi verileriniz, AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’ye ait merkezi CRM’e kaydedilmek suretiyle otomatik yöntemlerle “firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi”, “müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi”, “pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi” ve “reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak işlenecektir. Bu iki faktör onayınız sonrasında tarafınıza AKSOYLAR MERMER SAN. VE TİC. A.Ş.’nin, AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.’nin, ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.’nin, Avrupakent grup şirketlerinin ve iş ortaklarının yeni faaliyetleri/projeleri hakkında bilgi göndermek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti olarak SMS gönderilecektir. SMS almak istemiyorsanız gelen kodu AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ mağaza görevlisine iletmeyiniz. CRM sistemine kayıtlı ve SMS alıyor iseniz, “ARTAS” yazarak 3172’ye SMS göndermeniz halinde SMS gönderim listesinden ayrılabilirsiniz. SMS gönderim listesinden ayrılma talebinizin işlenmesinden itibaren iletişim verileriniz artık bu amaçla işlenmeyecektir ve tarafınıza SMS gönderilmeyecektir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları ve fiziki ortamda satış ofislerimiz, bayi kanalı, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları ve çözüm ortaklarımız, satış ofislerimizi ve internet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunduğumuz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır. Sizlere ait ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı, cep telefonu, sabit telefon, e-mail adresi, firma/meslek bilgisi, yazışma adresi bilgileriniz, ülke, oturduğunuz evinizin mülkiyet durumu, gayrimenkul için ayırdığınız bütçe aralığı, form doldurma ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, görüntülü aramaya ilişkin video kayıtları, telefon görüşmelerine ilişkin telefon kayıtları, imzanız ve tarafımız ile paylaştığınız diğer her türlü kişisel veriler, “Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi”, “hizmetlerimizi sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek”, “ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerini sunmak” , “müşteri ilişkileri süreçlerimizi yönetmek” , “ “talep ve şikâyetlerinizi karşılayabilmek” , “şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek” “ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek” , “pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek” , “kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek” , “reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak” , “sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek” , “hizmetlerimiz esnasında çekilen fotoğraflarınızı kullanmak” , “pazarlama analizleri yapabilmek” , “ürünlerimizi talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilmek profilleme yapmak” amaçları ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, grup şirketlerimiz olan Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş., Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Vadistanbul Konaklama Hizmetleri A.Ş., Vadistanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş., Vadistanbul Turizm Otelcilik A.Ş., Artaş Holding A.Ş., Bemay İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Artaş Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Avrupakent Aksoylar Adi Ortaklığı, Çamlıvadi Adi Ortaklığı, Esentepe Adi Ortaklığı, Forum Trabzon Emlak Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Pantur Turizm ve Tic. A.Ş., olmak üzere, ana hissedarlarımıza, bağlantılı şirketlerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde açık rızanıza dayalı olarak aktarılabilecektir.

Bu konu hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre ARTAŞ’a iletebilirsiniz.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et