KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında AVRUPAKENT AKSOYLAR ADİ ORTAKLIĞI’nı (“AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ”) oluşturan müşterek veri sorumluları 0105057102900011 mersis numaralı AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. ile 0037002143100012 mersis numaralı AKSOYLAR MERMER SAN. VE TİC. A.Ş. (“ORTAKLAR”) tarafından hazırlanmıştır. Ortaklar, AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’nin veri işleme faaliyetleri kapsamında ortaklık payları nispetinde müştereken sorumludurlar.

AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ tarafından satış ofislerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunduğumuz, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan bir yöntem olan, “Müşteri Bilgi Formu“nun doldurulması yoluyla sizlere ait ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı, cep telefonu, sabit telefon, e-mail adresi, firma/meslek bilgisi, yazışma adresi bilgileriniz, oturduğunuz evinizin mülkiyet durumu, gayrimenkul için ayırdığınız bütçe aralığı ve imzanız, “Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi”, yine “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Tüm bu verileriniz tarafınızca uygun görmeniz ve SMS ile vereceğiniz onayınız ile 0085005551300013 mersis numaralı ARTAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. (“ARTAŞ”), 0105057102900011 mersis numaralı AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. (“AVRUPAKENT”) ve AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’ye ait ortak kullanılan, tamamen veya kısmen otomatik bir yöntem olan Microsoft Dynamics merkezi CRM sistemine (“CRM”) aktarılacaktır ve burada kaydedilecektir.

Satış temsilcisi tarafından onayınıza müteakip sayılan kişisel verilerinizin CRM’e kaydedilmesi ile birlikte tarafınıza bir SMS bilgilendirmesi iletilecektir. Tarafınıza iletilen SMS bilgilendirmesinin içeriğindeki kodu AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ satış temsilcisine geri iletmeniz halinde iletişim bilgisi verileriniz, CRM’e kaydedilmek suretiyle otomatik yöntemlerle “firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi”, “müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi”, “pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi” ve “reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Bu iki faktör onayınız sonrasında tarafınıza ARTAŞ, AVRUPAKENT, AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’nin yeni faaliyetleri/projeleri hakkında bilgi göndermek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti olarak SMS gönderilecektir. SMS almak istemiyorsanız gelen kodu AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ mağaza görevlisine iletmeyiniz. CRM’e kayıtlı ve SMS alıyor iseniz, “ARTAS” yazarak 3172’ye SMS göndermeniz halinde SMS gönderim listesinden ayrılabilirsiniz. SMS gönderim listesinden ayrılma talebinizin işlenmesinden itibaren iletişim verileriniz artık bu amaçla işlenmeyecektir ve tarafınıza SMS gönderilmeyecektir.

CRM’in bağlı bulunduğu sunucular ise Türkiye’de bulunmaktadır ve ORTAKLAR’ı oluşturan şirketlerden AVRUPAKENT genel merkez binasında yer almaktadır. Kişisel verilerinizin hiçbir surette yurtdışına aktarımı söz konusu değildir.

Tüm bu konular hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre AVRUPA KONUTLARI ÇAMLIVADİ’ye iletebilirsiniz.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et